روش پراش پرتو ایکس زاویه پایین:
خاک‌های رسی و مواد مزوپور در زوایای ۲Θ کمتر از ۵ درجه پیک (شکل ۱) دارند. دستگاه موجود در شرکت نقش پراش صنعتی اصفهان قادر است این مواد را در زوایای ۲Θ=۰-۱۰° آزمایش نماید. این روش را نباید با روش پراش پرتو ایکس زاویه کوچک (Small angle XRD or SAX) اشتباه گرفت. چون در روش SAX دستگاه کلا متفاوت است.

شکل ۱- نمونه‌ای از پراش پرتو ایکس یک ماده مزوپور که به صورت زاویه پایین آزمایش شده است.

توسط |۱۳۹۸/۸/۱۹ ۴:۵۳:۲۴آبان ۱۹ام, ۱۳۹۸|